REGULAMENT PRIVIND UTILIZAREA SISTEMULUI DE BIKE-SHARING DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI STAȚIUNEA MAMAIA

Articolul 1 - Scopul proiectului Black Sea Bike

1. Transportul prin intermediul bicicletelor reprezintă un adaos și o completare flexibilă a transportului în comun și totodată reprezintă o alternativă pentru acesta.

Proiectul Black Sea Bike are ca scop principal utilizarea bicicletei ca o alternativă la alte mijloace de transport poluante, o alternativă ecologică privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon.
Sistemul de bike sharing creat prin proiectul Black Sea Bike, este de asemenea un produs turistic menit să ofere turiștilor o diversificare a modului de petrecere a timpului liber.

2. Detalii de contact beneficiar

Beneficiarul proiectului Black Sea Bike este Municipiul Constanța.
Utilizatorii au la dispoziție următoarele date de contact:

Articolul 2 - Condiții generale de acces și utilizare

Utilizatorul poate utiliza echipamentul în următoarele condiții:

1. Pot utiliza biciclete utilizatorii înregistrați în sistem, acolo unde acestea sunt disponibile.

2. Intervalul orar de utilizare este 07.00-24.00, valabil de luni până duminică, ultima închiriere se poate face cu maxim două ore înainte de închiderea centrului, ora 22.00.

3. Perioada de funcționare a sistemului va fi întreruptă în lunile de iarnă, cel puțin în perioada 01 decembrie - 01 martie, sau atunci când condițiile meteo nu sunt favorabile.

4. Bicicleta poate fi utilizată în mod gratuit timp de maxim două ore, indiferent de numărul de închirieri zilnice. Intervalul minim între utilizări este de 10 minute.

5. Utilizarea echipamentului se va face în baza unui card emis de Primăria Municipiului Constanța la unul dintre cele cinci puncte de distribuție, în urma încheierii și semnării unui contract între părți și acceptarea termenilor și condițiilor din Regulamentul de utilizare, pentru întocmirea căruia este nevoie de un act de identitate valid. Persoanele cu vârsta sub 18 ani pot obține cardul doar cu acordul unui părinte/tutore. Persoanele care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu vor putea obține un card de acces.

6. Echipamentul va putea fi ridicat de la orice stație de biciclete în regim self-service.

7. Echipamentul va putea fi returnat la orice stație de biciclete în regim self-service.

8. Echipamentul închiriat va fi returnat în termen de maxim 2 ore de la închiriere, dar nu mai târziu de ora 24.00 din ziua închirierii echipamentului; în caz contrar, utilizatorul va fi sancționat cu blocarea cardului pentru o perioadă de șapte zile. La trei depășiri ale termenului stabilit de 2 ore, utilizatorul este sancționat cu blocarea cardului pentru o perioadă de 365 zile. Reactivarea cardului se va face în termen de 24 de ore de la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 • (1) Utilizatorul a returnat echipamentul în starea în care l-a închiriat;
 • (2) Perioada de suspendare a cardului a expirat.

9. Dacă echipamentul nu este returnat în cel mult 12 ore de la expirarea duratei maxime de închiriere (2 ore), abaterea se poate considera suspiciune de furt și vor fi sesizate organele competente pentru începerea procedurilor legale de recuperare a echipamentului și de pedepsire a utilizatorului. În consecință, se va proceda la suspendarea cardului emis pe numele utilizatorului până la soluționarea cauzei. Reactivarea cardului se va face în termen de 24 de ore de la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 • (1) Organele competente nu au reținut în sarcina Utilizatorului presupunerea rezonabilă privind intenția acestuia de a sustrage echipamentul;
 • (2) Utilizatorul a returnat de bună voie echipamentul în starea în care l-a închiriat.
Neîndeplinirea cumulativă a celor două condiții, conduce în mod automat la anularea cardului emis pe numele Utilizatorului.

10. În cazul în care Organele competente au reținut în sarcina Utilizatorului presupunerea rezonabilă privind intenția acestuia de a sustrage echipamentul, cardul emis pe numele Utilizatorului va fi anulat și Utilizatorului i se va refuza emiterea unui nou card.

11. În cazul în care se constată dispariția echipamentului, se va stabili cărui Utilizator îi aparține responsabilitatea, iar acesta va trebui să achite o sancțiune penalizatoare de 2430 lei reprezentând contravaloarea prețului total de achiziție al bicicletei.

12. Utilizatorul poate închiria simultan NUMAI o singură bicicletă.

13. Utilizatorul nu poate închiria o altă bicicletă, dacă anterior nu a predat-o în mod corespunzător (a se urma Articolul 5 din prezentul Regulament de utilizare).

14. Bicicletele NU se pot utiliza / închiria:

 • (1) de către persoanele sub 14 ani;
 • (2) pentru transportul de pasageri;
 • (3) pentru transportul de substanțe inflamabile, explozive, toxice sau periculoase;
 • (4) pentru a participa la curse de biciclete;
 • (5) pentru a fi subînchiriate la terți;
 • (6) de persoane care sunt sub influența alcoolului sau drogurilor;
 • (7) în situații de vânt puternic sau furtuni.

15. Pe toată perioada de închiriere, Utilizatorul nu are voie să intervină asupra stării tehnice sau reglajelor echipamentului închiriat, sub sancțiunea angajării răspunderii sale pentru situațiile sau defecțiunile create.

16. Utilizarea unui echipament nu este posibilă cât timp cardul este blocat.

Articolul 3 - Procedura de obținere a cardului de acces

1. Persoanele care doresc să obțină un card Bike Sharing se prezintă la unul din punctele de distribuție cu actul de identitate și avȃnd o adresă validă de e-mail pentru a i se emite cardul de acces și pentru a încheia un contract între părți.

Adresa de e-mail va fi utilizată de sistem pentru a transmite un cod PIN cu ajutorul căruia Utilizatorul poate împrumuta o bicicletă. De asemenea, Utilizatorul obține pe adresa de e- mail furnizată numele de utilizator și parola de acces a contului său personal din cadrul portalului http://blackseabike.ro/ prin care are acces la mesaje, detalii card, trasee, și harta interactivă a stațiilor de biciclete în regim self-service.

2. Accesând portalul http://blackseabike.ro/ utilizatorii pot completa un formular cu datele personale din actul de identitate și o adresă validă de e-mail, după acceptarea în mod expres a condițiilor prezentului Regulament de utilizare, dar cardul va fi obținut doar la unul din punctele de distribuție, urmând procedura de la punctul 1 de mai sus.

Notă: Cardul de acces este personal (uninominal) și netransferabil către o terță persoană, împrumutul sau transferul cardului de către titularul acestuia fiind interzis, în caz contrar, titularul este răspunzător pentru orice situație ivită. Încălcarea acestei interdicții conduce automat la suspendarea cardului pentru o perioadă de 30 (treizeci) zile calendaristice. Reactivarea cardului se va face în termen de 24 de ore de la expirarea celor 30 (treizeci) zile calendaristice de suspendare.

Articolul 4 – Procedura de utilizare a bicicletei dintr-o stație

1. Apăsați tasta și apropiați cardul de zona de citire a totemului până se aude semnalul sonor și este afișat codul cardului.

2. Introduceți codul PIN primit în prealabil pe e-mail și apăsați butonul

3. În timpul pus la dispoziție de sistem, alegeți una dintre bicicletele disponibile în stație, verificați ca LED-ul să aibă culoarea verde și apropiați cardul de cititorul din partea dreaptă a acesteia.

4. Sistemul va debloca bicicleta respectivă și aceasta poate fi îndepărtată de rastel prin tragere spre înapoi, utilizând ghidonul acesteia pentru a nu obtura citirea identificatorului bicicletei.

Cazuri speciale

1. În cazul în care după autentificare sistemul nu vă permite ridicarea unei biciclete din stație, va fi afișat motivul, iar în cazul în care aveți nelămuriri, vă rugăm să contactați un operator Call Center la nr. 031 787778.

2. Dupa returnarea bicicletei închiriate, puteți închiria o altă bicicletă, doar după ce așteptați minim 10 (zece) minute.

3. Nu se pot ridica biciclete de la stațiile ce au afișat pe ecran mesajul “Statie offline”, ci doar returna.

Articolul 5 - Procedura de returnare bicicletă într-o stație

1. Alegeți un slot liber în rastel (LED verde) și apropiați cardul de cititorul din partea dreaptă a acestuia.

2. Cuplați bicicleta la slotul liber pe care l-ați ales. Verificați blocarea corespunzătoare a acesteia și că led-ul porții este de culoare verde. Se va verifica zăvorârea bicicletei în rastel prin tragerea bicicletei înapoi.

3. Dacă bicicleta poate fi scoasă se încearcă andocarea bicicletei la altă poartă până este returnată corespunzător.

4. Dacă după andocarea bicicletei led-ul porții este de culoare roșie, vă rugăm să contactați un operator Call Center la nr. 0371 787 778.

Notă: O bicicletă nereturnată corespunzător rămâne responsabilitatea Dvs. De asemenea, aveți obligația să returnați exact aceeași bicicletă pe care ați închiriat-o inițial. În caz contrar, veți putea închiria o altă bicicletă doar după ce un operator uman remediază situația în cadrul sistemului. În cazul în care nu sunteți sigur care este bicicleta pe care ați închiriat-o inițial sau ați depus din greșeală o altă bicicletă, vă rugăm să contactați un operator Call Center la nr. 0371 787 778.

Cazuri speciale

În cazul în care nu este disponibil niciun slot liber în cadrul stației la care doriți să returnați bicicleta, va rugăm să vă deplasați la cea mai apropiată stație la care există sloturi libere conform hărții interactive accesibilă prin intermediul Terminalului sau să contactați un operator Call Center la nr. 0371 787 778.

Articolul 6 - Drepturile Utilizatorului

1. Utilizatorul care a finalizat procesul de înregistrare are acces la bicicletele care sunt în uz în exploatare în condițiile prevăzute în Contractul de utilizare și în Regulamentul de utilizare.

2. Utilizatorul are dreptul de a cere și primi informații cu privire la serviciile de închiriere biciclete.

3. Utilizatorul are dreptul de a transmite sugestii și reclamații la adresa de e-mail: servicii.publice@primaria-constanta.ro

4. Utilizatorul are dreptul să primească răspunsuri în ceea ce privește sugestiile, reclamațiile și plângerile formulate în termen de 30 de zile.

5. Utilizatorul are dreptul să fie informat prin intermediul portalului, e-mailului sau prin orice alt mijloc.

Articolul 7 - Obligațiile Utilizatorului sunt următoarele:

1. Echipamentul închiriat va fi folosit exclusiv de Utilizatorul în cauză, doar pentru transportul personal.

2. Utilizatorul trebuie să folosească bicicleta doar pe trasee și rute corespunzătoare nivelului său de experiență.

3. Se interzice Utilizatorului să învețe să conducă bicicleta pe drumurile intens circulate.

4. Utilizatorul are răspunderea integrală pentru daunele de orice natură (materiale, morale, fizice etc.) provocate unei terțe părți pe durata închirierii și utilizării bicicletei.

5. Utilizatorul este obligat să folosească echipamentul închiriat în condiții de exploatare normală și să evite lovirea, pierderea parțială sau totală a echipamentului închiriat. În caz că aceasta se întâmplă, Primăria Municipiului Constanța va putea pretinde despăgubirea la valoarea de piață a reparației sau a echipamentului (subansamblului) lipsă, în baza raportului de evaluare a prejudiciului;

6. La apariția oricărei defecțiuni survenite pe perioada închirierii (frâne, manete frâne, schimbătoare, ghidon, șa, cadru, roți, spițe, jante, lanț), Utilizatorul are obligația să anunțe telefonic serviciul Call Center la nr. 0371 787 778 și să returneze bicicleta la cea mai apropiată stație. În plus, este interzisă cu desăvârșire repararea bicicletei de către Utilizator

7. În cazul pierderii sau furtului bicicletei, Utilizatorul are obligația să anunțe telefonic serviciul Call Center la nr. 0371 787 778.

8. În caz de pierdere, furt sau deteriorare a cardului, Utilizatorul are obligația să anunțe telefonic serviciul Call Center la nr. 0371 787 778.

9. Utilizatorul este obligat să comunice modificarea datelor personale.

10. Utilizatorul este obligat să respecte regulile de circulație în vigoare și să folosească pistele de biciclete acolo unde sunt disponibile.

11. La momentul depunerii bicicletei, Utilizatorul trebuie să ancoreze în mod corespunzător bicicleta la una din stații. În cazul în care stația este plină, bicicleta trebuie returnată la cea mai apropiată stație.

12. Utilizatorului îi este interzisă folosirea telefonului mobil atunci când acesta se află în timpul mersului, cu excepția celor prevăzute cu dispozitive tip «mâini libere».

13. Utilizatorului i se interzice să se țină de un vehicul aflat în mers ori să fie remorcat de un alt vehicul sau împins ori tras de o persoană aflată într-un vehicul.

14. Utilizatorul, atunci când circulă pe drumurile publice pe care îi este permis accesul, trebuie să respecte prevederile Codului Rutier Român în vigoare, precum și celelalte prevederi legale referitoare la deplasarea pe bicicletă în siguranță pe drumurile publice sau pe pistele special amenajate.

15. Utilizatorului ii revine responsabilitatea folosirii unei căști de protecție, a genunchierelor și a altor echipamente de protecție în timpul utilizării bicicletei.
Primăria Municipiului Constanța nu este responsabilă de răniri, distrugerea bunurilor sau alte pierderi, inclusiv la adresa părților terțe în timpul pedalării sau staționării bicicletei.

16. Se interzice Utilizatorului să circule pe aleile din parcuri sau din grădini publice, cu excepția cazurilor când nu stânjenesc circulația pietonilor;

Notă: Nerespectarea de către Utilizator a obligațiilor mai sus-menționate atrage răspunderea sa exclusivă pentru toate situațiile ivite și/sau pierderile provocate atât Utilizatorului, cât și Municipiului Constanța sau terțelor persoane.

Articolul 8 - Abaterile și măsurile adoptate

1. Comportament caracterizat ca abatere în accepțiunea prezentului Regulament de utilizare.

Sunt considerate abateri ale utilizatorilor comportamentele enumerate mai jos:
(1) Abateri minore
 • Cedarea cardului către o terță persoană;
 • Nereturnarea bicicletei în termen de maxim 2 ore de la închiriere și necomunicarea motivului întârzierii către serviciul Call Center;
 • Neinformarea pierderii sau furtului cardului
 • Necomunicarea modificării datelor personale
(2) Abateri majore
 • Cauzare de prejudicii bicicletei până în suma de de 500 lei, stabilite în baza raportului de evaluare a prejudiciului;
 • Cauzare de prejudicii stației până în suma de 500 lei, stabilite în baza raportului de evaluare a prejudiciului;
 • Returnarea bicicletei în cel mult 12 ore de la expirarea duratei maxime de închiriere (2 ore);
 • Neinformarea pierderii sau furtului bicicletei.
(3) Abateri grave
 • Sustragerea bicicletei;
 • Abandonarea bicicletei;
 • Cauzare de prejudicii grave bicicletei peste suma de 500 lei, stabilite în baza raportului de evaluare a prejudiciului;
 • Cauzare de prejudicii grave stației peste suma de 500 lei, stabilite în baza raportului de evaluare a prejudiciului;
 • Utilizarea mărcii sau a logo-ului sistemului bike-sharing în mod nejustificat;
 • Demontarea bicicletei;
 • Provocarea de daune către terți;
 • Necomunicarea incidentelor survenite în timpul utilizării către serviciul Call Center;
 • Utilizarea bicicletei în scopuri comerciale;
 • Comunicarea de informații false cu privire la card.

2. Măsuri adoptate în cazul unei abateri

În cazul în care au loc oricare din abaterile descrise mai sus, se adoptă următoarele măsuri, în conformitate cu comportamentul utilizatorului:
(1) Acțiunea în cazul abaterilor minore
În cazul în care utilizatorul comite vreo abatere din cele clasificate ca fiind minore, se pot lua măsurile detaliate mai jos:
 • Suspendarea cardului Utilizatorului pentru o perioadă de cel mult 7 (șapte) zile calendaristice ceea ce va duce la o interdicție privind utilizarea sistemului;
(2) Acțiunea în cazul abaterilor majore
În cazul în care utilizatorul comite vreo abatere din cele clasificate ca fiind majore, se pot lua măsurile detaliate mai jos:
 • Suspendarea cardului Utilizatorului până la rezolvarea cauzei, ceea ce va duce la o interdicție privind utilizarea sistemului;
 • Plata sumelor stabilite ca despăgubire, stabilite în baza raportului de evaluare a prejudiciului, conform contractului de mentenanță și realocare;
(3) Acțiunea în cazul abaterilor grave
În cazul în care utilizatorul comite vreo abatere din cele clasificate ca fiind grave, se pot lua măsurile detaliate mai jos:
 • Anularea cardului Utilizatorului;
 • Plata sumelor stabilite ca despăgubire.
Notă: Acțiunea de suspendare (blocare) a cardului Utilizatorului, atunci când această măsură este indicată, nu implică și încetarea contractului de utilizare. Excepție fac situațiile în care fie reprezentanții Municipiului Constanța decid că se impune acest lucru urmare a abaterilor săvârșite sau a istoricului de abateri existente pe numele Utilizatorului, fie atunci când cardul este anulat.

3. Procedura privind măsurile adoptate în caz de abateri și comunicarea acestora

(1) În cazul în care este detectată o abatere (ca urmare a acțiunilor de supraveghere sau a acțiunilor autorităților), reprezentanții Municipiului Constanța vor aplica măsura sau măsurile stabilite pentru abaterea respectivă/abaterile respective și vor înștiința Utilizatorul la adresa de e-mail furnizată la înregistrare cu privire la măsurile luate. În acest sens, Utilizatorul este obligat să își verifice periodic adresa de e-mail furnizată la înregistrare astfel încât să poată lua la cunoștință în termen util despre eventualele abateri săvârșite, măsuri luate și sancțiuni aplicate. Utilizatorul nu va putea invoca neluarea la cunoștință a acestor informații ca urmare a unei lipse de verificare periodică a e-mailului.
(2) Necontestarea de către Utilizator a măsurilor luate în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la comunicare, conduce automat la rămânerea definitivă și executorie a acestora.
(3) În cazul în care Utilizatorul contestă în scris măsurile luate și sancțiunile aplicate, reprezentanții Municipiului Constanța vor analiza susținerile Utilizatorului și dovezile furnizate și, dacă le vor găsi întemeiate, vor anula respectivele măsuri.
(4) În cazul în care contestația Utilizatorului este neîntemeiată, măsurile luate rămân definitive și executorii.

Articolul 9 - Politica de confidențialitate

1. Utilizarea datelor cu caracter personal se va face în conformitate cu reglementările legale în vigoare în legătură cu protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

2. Prin înregistrarea și activarea unui cont, Utilizatorul consimte în mod expres și neechivoc ca datele sale cu caracter personal să intre în baza de date aferentă sistemului de bike sharing.

3. Municipiul Constanța va prelucra datele cu caracter personal pe perioada existenței contului, iar ulterior dezactivării contului va transforma datele cu caracter personal în date anonime și le va prelucra în scopuri statistice interne.

4. Informaţiile furnizate de Utilizatori vor fi folosite doar pentru a asigura funcţionarea serviciului de închiriere de biciclete în regim self-service, pentru a îmbunătăți continuu funcţionarea serviciului, pentru a creşte calitatea serviciilor oferite.

5. Municipiul Constanța nu va transmite (prin vânzare sau închiriere) către terțe părți informațiile cu caracter personal. Municipiul Constanța poate, totuși, transmite informația terților în următoarele cazuri:

 • (1) cu acordul Utilizatorului;
 • (2) dacă este necesară transmiterea unor informații în vederea furnizării serviciului de închiriere de biciclete în regim self-service;
 • (3) în cazul în care informația e necesară partenerilor Municipiului Constanța pentru îmbunătățirea serviciului de închiriere de biciclete în regim self-service. Companiile partenere au dreptul de a utiliza datele cu caracter personal furnizate direct de Municipiul Constanța doar în măsura în care este necesară asistența lor;
 • (4) se pot transmite informații cu caracter personal autorităților sau instituțiilor publice conform prevederilor legale sau bunei-credințe dacă:
  • este prevăzut într-o dispoziție legală;
  • protejează drepturile Municipiului Constanța;
  • previne o infracțiune sau protejează siguranța națională;
  • protejează siguranța individului sau siguranța publică;
 • (5) în cazul în care activitățile Utilizatorului contravin termenilor și condițiilor statuate de Municipiul Constanța sau a instrucțiunilor pentru utilizarea serviciului de închiriere de biciclete în regim self-service.

6. În cazul în care vor apărea situațiile menționate mai sus, Utilizatorul va fi anunțat prin e-mail sau printr-o notificare ce poate fi consultată pe portal în contul personal.

7. Municipiul Constanța conferă dreptul Utilizatorului de a modifica datele de contact pe care le-a înregistrat. De asemenea, ca Utilizator, puteți să solicitați Municipiului Constanța ștergerea datelor dvs. oricând. Pentru confidențialitatea și securitatea datelor, contul dvs. este protejat de o parolă.

8. Dacă aveți întrebări cu privire la politica noastră de confidențialitate vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail: servicii.publice@primaria-constanta.ro sau prin poștă, la adresa Stefan Mihaileanu nr 10 Constanta

Vă mulțumim că folosiți serviciul de închiriere de biciclete în regim self-service.